HISTORIEN OM SAMPORT

Sedan starten 2003 har Samport växt från två medarbetare till ca 50 och blivit en av marknadens mest självklara leverantörer.

Historien om Samport

En stark passion för teknik och en glödande vision om att förändra betalningsbranschen. Detta var grunden till startandet av kortbetalningsföretaget Samport. Året var 2003.

Sedan mitten av 90-talet, efter internets verkliga genombrott hos allmänheten, hade handeln via nätet blivit något mer vanlig och lätthanterlig. Betalningssystemen däremot var krångligare. Som följd av tekniskt avancerade och kostsamma lösningar hade endast stora internationella företag resurser för att bygga upp dessa typer av system.

I en liten lokal i Halmstad fanns andra ambitioner. På förlagan till dagens Samport var de två medarbetarna fast beslutna att göra handel och betalning via nätet tillgängligt för alla. Allteftersom verksamheten flöt på förstod de dock att e-handeln i sig inte var det svåra utan istället den efterföljande betalningen. Och i samma stund bestämde de sig för att det var detta som företaget borde satsa på att förändra.

Nu växte branschen och så även Samport. De år som följde blev intensiva. Från att ha levererat e-handelslösningar ökade nu kundernas efterfrågan istället på fysisk betalning. I samband med detta bytte företaget också form och namn till nuvarande Samport och sedan 2003 har utbudet breddats betydligt. Nu riktas verksamheten främst mot betalningsterminaler och dess kringprodukter snarare än e-handel, även om detta fortfarande är en viktig del.

Idag är Samport en av de mest självklara leverantörerna av betalningslösningar och terminalprodukter. Företaget har cirka 50 medarbetare och mer än 10 000 kunder över hela Norden. De flesta av dem har anlitat Samport på grund av den kundanpassade tekniken med hög säkerhet.