Information

Samport Payment Services tillhandahöll olika betalningslösningar och terminalprodukter. De erbjöd sina betalningslösningar för till exempel hotell- och restaurang-, transport-, detaljhandels-, fältservice- och hälsovårdsindustrin. Bolaget erbjöd även mobila betalterminaler och helt fristående betalterminaler.

Samport logo

Under 2015 köptes Samport upp av Optidev som då hade en lång branscherfarenhet av mobila IT-lösningar inom logistik.

21 maj, 2015 så lanserades företaget Bambora genom en sammanslagning av bolagen ”Euroline”, ”ePay”, ”MPS”, ”DK Online”, ”Key Corp” och ”Samport”. I och med detta så blev betalkoncernen Bambora störst i Sverige på betaltransaktioner online och kunde erbjuda allting under ett och samma tak.

I juli 2017 förvärvades Bambora i sin tur av Ingenico Group, ett globalt ledande företag verksamma inom betallösningar.

Under 2021 så köptes sen Bambora upp av Worldline. Förstärkt av förvärvet av Ingenico så är nu Worldline  Europas nya världsledande aktör inom digitala betalningar.